Home

Geografie

 • 48 aantrekkelijke kleurenpagina's met goed leesbare artikelen
 • Korting op boeken, kaarten, atlassen, globes, studiedagen en meer...

Speciaal voor abonnees:

 • Een overzicht van alle eerder verschenen artikelen tot december 2008 in full text
 • Vanaf januari 2009 alle verschenen artikelen in PDF formaat
 • Lesmateriaal voor aardrijkskundedocenten

Waar is het meinummer van Geografie?

Op dit moment werken wij hard aan een geheel vernieuwde www.geografie.nl. We zijn bezig met het overzetten van de bestanden naar deze nieuwe website en het mei-nummer van Geografie zal ook daarop verschijnen.

 

Tot die tijd blijft de huidige website in gebruik. Als voorproefje op wat er gaat komen: alvast dit exclusieve online artikel

Het Pact van Amsterdam: de stedelijke EU-agenda

door Virginie Mamadouh & Herman van der Wusten in de nieuwe opmaak.

Ik heb gelijk (maar niet altijd)

Nooit meer slapen

Lees hier het complete artikel.

In het aprilnummer van Geografie:

 • J.J.C. Piket over W.F. Hermans
 • Omvallende winkelketens
 • Leven in een gated community
 • Excursie op Ameland
 • Kantelpunten in het klimaat

Lees verder

Spanje na de verkiezingen

 

Lees hier het complete artikel.

In het maartnummer van Geografie:

 • Verdeeld Spanje
 • Herenboeren en pergolaboerderijen
 • Erdoğan zoekt verre vrienden
 • De komende en gaande
  KNAG-voorzitter
 • Drempels in de mobiliteitsarena

Lees verder

 

 

Lees hier het complete artikel.

In het februarinummer van Geografie:

 • De GEObattle
 • Geografie rond 1900 niet enkel staatswetenschap
 • Ebrodelta
 • Het KNMI partijdig?
 • Zwerfstenen op het strand

Lees verder

 

De jongste verkiezingen in Turkije leken wederom te draaien om president Erdoǧan en diens machtsambities. Maar zonder de Turkse context van een veranderende  samenleving in een sterk gegroeide economie is de uitslag nauwelijks te begrijpen.

Lees het complete artikel.

In het januarinummer van Geografie:

 • Landhervormingen in Zimbabwe
 • Een halve eeuw suburbanisatie in Holland
 • Electorale geografie van Turkije
 • Grensgeschillen
  in de Guianas
 • Recensie: Bosatlas van Amsterdam
 • WOW-NL: actueel weer in de klas

Lees verder

Toekomstig migratiebeleid: een stuurloos schip?

In 2012 ontleedde Joris Schapendonk in Geografie de uiteenlopende roots en routes van migranten naar Europa, en schetste de al even verschillende verhalen erachter. In dit artikel tracht hij de maatschappelijke en beleidsmatige verwarring over de hedendaagse migranten te ontrafelen en schetst hij handvatten voor beleid.

Lees het complete artikel

Onderwijsvernieuwing bij aardrijkskunde

 

Lees verder

In het novembernummer van Geografie:

 • Migratiebeleid in Europa
 • De geologie van Texel
 • Onderwijsvernieuwing bij AK

Lees verder

Bierrevolutie in Nederland

 

Lees het hele artikel

In het oktobernummer van Geografie:

 • Microbrouwerijen zijn hot
 • De opmars van de markthal
 • Green grabbing
 • Global Land Rush
 • Hondsbossche en Pettemer Zeewering op sterkte
 • Het toekomstbeeld van leerlingen

Lees verder

 

Jaarlijks komen er miljoenen tonnen plastic afval in zee terecht. Zeestromen brengen dat bijeen in vijf gyren. Omvang, oorzaken, gevolgen en oplossingen voor een milieuprobleem dat nog niet echt op de agenda staat.

Lees verder

In het septembernummer van Geografie:

 • Een toekomst voor de binnenstad
 • Hypergentrification in Brooklyn
 • Inheemse wereld in kaart
 • Nederlands bioscooplandschap
 • Water hoort thuis in het onderwijs
 • GeoWeek 2015

Lees verder

Aardbeving vol dilemma's

 

Lees het complete artikel

In het juninummer van Geografie:

 • Nepal in shock
 • EU-kwestie: Grexit en Brexit
 • West-Kruiskade Rotterdam
 • De Zandmotor en CO2
 • Waarheen na de bachelor?
 • Virtueel veldwerk

Lees verder

In het meinummer van Geografie:

 • Nederlandse dijken
 • Cycloon Pam
 • Eerherstel van de cartografische schets
 • South-North Water Transfer Project in China
 • Europees Nabuurschapsbeleid in vlammen

 

 

 

Lees het hele artikel

In het aprilnummer van Geografie:

 • Fout zout onder de Waddenzee?
 • Zuid-Afrikaanse wijnsector nog steeds wit
 • Duurzame energielandschappen
 • Grenzen
 • Motown en The Motor City
 • Droogte als creeping disaster
 • Geo Future School: de modules

 

De basis voor de moderne economie is gelegd in Detroit. Hier zijn het Fordisme en de lopende band ontwikkeld. De muziek van Motown is een goede afspiegeling van de cultureel-maatschappelijke toestand in de jaren 60 en 70. Elementen daaruit zeggen iets over de relatie tussen muzikale invloeden en de ruimtelijke ontwikkeling van Detroit.

Lees hier het complete artikel.

2015: Jaar van de Ruimte

 

Lees verder

Lespakket Klimaatverandering in het noordpoolgebied

Poolonderzoekster Jorien Vonk en docent Kees Jonk hebben een lespakket gemaakt over klimaatverandering in het noordpoolgebied.

Het gratis pakket bestaat uit een lessenserie, een powerpointbestand met illustraties, een antwoordmodel, aanvullend beeldmateriaal en verwijzing naar andere bronnen.

Lees verder

 

Op expeditie naar Jan Mayen

Afgelopen zomer bracht het marineschip Zr. Ms. Zeeland een bezoek aan het Noorse eiland Jan Mayen, dat 400 jaar geleden door Nederlandse walvisvaarders werd ontdekt. Dit keer gingen twintig Nederlandse onderzoekers aan wal voor een hernieuwde exploratie van het desolate eiland, ontstaan door het openscheuren van de Atlantische Oceaan.

Lees verder

Thema: Veranderend platteland

 

De veranderingen op het platteland zoals bevolkingskrimp en vergrijzing, verdwijnende voorzieningen en herstructurering van de lokale economie, worden vooral via de politiek en de media op de agenda gezet. Dat heeft een dubbel effect: daarmee wordt de urgentie van concrete problemen duidelijk gemaakt, maar tegelijk wordt het platteland neergezet als ouderwets, als een leefomgeving die in feite ongeschikt is voor een moderne samenleving.

Lees verder

 

De nieuwe treinstations: Stedelijke visitekaartjes?

Dit jaar is het nieuwe Rotterdam Centraal geopend en ook in andere grote steden worden stations rigoureus verbouwd. Op het eerste gezicht een grote verbetering voor de reiziger. Maar zijn de stations ook visitekaartjes van de stad? Station en stad worden ontwikkeld volgens parallelle sporen.

Lees hier het complete artikel

In het novembernummer van Geografie:

 • Energie als veiligheidsvraagstuk
 • Kleine geografie van IKEA
 • Mysterie Hondsrug ontrafeld

Lees meer

Regionale rivaliteit in het Nederlandse voetbal

 

Lees hier het complete artikel

In het oktobernummer van Geografie:

 • Toog als klankbord voor gentrificatie
 • Leegstand in Delfzijl en Roosendaal
 • Regionale rivaliteit in Nederlandse voetbal
 • Veldwerk op de Maashorst

Lees meer

In het septembernummer van Geografie

 • Wenen in rood, groen en zwart
 • Oost-Afrikaanse Unie
 • De economie van de nacht
 • Outsourcing Indiase bedrijven
 • Bezoekerscentra & veldwerk

Lees meer

De economie van de nacht

 

Lees hier het complete artikel.

Nicaraguakanaal: uitverkoop of meesterzet?

 

Lees hier het complete artikel

In het juninummer van Geografie

 • Zonne-energie vergt duurzaam beleid
 • Nicaraguakanaal: uitverkoop of meesterzet?
 • Stop met broddelplanologie
 • Bielefeld, stad van Dr. Oetker
 • Geografie & eindexamens

Lees meer

Herinneringsplekken: Gedenktekens van 40-45

 

 

Lees verder

In het meinummer van Geografie

 • Drieluik: Gedenktekens van 40-45
 • Wilders en de anti-EU-coalitie in Brussel?
 • Cameratoezicht in de stedelijke nacht
 • De Geo Future School

Lees meer

In het aprilnummer van Geografie

 • Geo-engineering: vloek of zegen
 • Mali: een transnationaal conflict
 • Databescherming in de EU
 • Geo-ICT in het Drents-Friese Wold
 • Centraal schriftelijk 2012-2013

Lees meer

Crisis in Mali

 

Het conflict in Mali gezien door de ogen van een nomadische herder. De lokale problemen waarmee hij te maken heeft, zijn verweven met transnationale netwerken zoals van Al Qaida en criminelen. Moderne communicatiemiddelen speelden een belangrijke rol in de internationalisering van het conflict. Een aanpak van de problemen in Mali alleen zal de situatie niet duurzaam verbeteren.

Lees hier het complete artikel

In het maartnummer van Geografie

 • Groningen trilt van woede
 • Gemeenschapskunst en stadsvernieuwing
 • Weinviertel verjongt
 • EU-sixpack
 • Netwerkstad Achterhoek
 • Schuldig landschap
 • Meer ruimte voor aardkunde op school

Lees meer

Oost-Europa blijft ver wegLees hier het complete artikel

Februarinummer Geografie: Oman in transitie

 

Lees hier verder...

In het januarinummer van Geografie

 • Beoordeling wetenschappelijk onderzoek onder vuur
 • Cyclonen en klimaatverandering
 • Kwikvervuiling in Suriname
 • Debat: fysische geografie en aardrijkskunde
 • Recensie: Bosatlas van Nederland van Boven
 • De meerwaarde van Geo-ICT
 • Interview: Ben de Pater

Lees meer

Beoordeling wetenschappelijk onderzoek onder vuur

De beoordeling van sociaalwetenschappelijk onderzoek ligt onder vuur. Sociologen traden naar buiten met een scherpe analyse van hun onderzoekspraktijk en een vurig pleidooi voor een evenwichtiger beoordelingssysteem. Moeten geografen zich daarbij aansluiten? Geografie vroeg de sleutelfiguren uit ons vakgebied om een reactie.

Lees hier het complete artikel

Geografie 9 - Company Towns

 

Lees verder

Detroit in tien gebouwen

 

Lees het complete artikel

Vervoersarmoede

In Vlaanderen en Engeland is veel aandacht voor vervoersarmoede. Door gebrek aan vervoersmogelijkheden hebben veel mensen daar minder toegang tot banen en voorzieningen, en weinig gelegenheid familie en vrienden te bezoeken. Geldt dat ook in Nederland? En zo ja, is er wat tegen te doen?

Lees het complete artikel

Dode Zee aan het infuus?

 

Lees het complete artikel

Jubileumnummer Geografie


Het KNAG bestaat 140 jaar. Voor ons bijzonder genoeg om de dikste Geografie ooit te maken. Het idee komt van Ben de Pater (UU), Herman van der Wusten (UvA) en Henk Ottens (UU). Als gastredacteuren zorgden ze ook voor de inhoud, in de vorm van een reeks essays, deels van eigen hand en deels geschreven door een keur aan geografen die voor de lezers van Geografie geen onbekenden zijn.

Lees verder

De wraak van de geografie op school

 

Lees verder

In Geografie 5:

 • Tweeluik 'Fiets en religie: rondje om de kerk'
 • De wraak van de
  geografie op school
 • Laag- en hoogopgeleid op de electorale kaart
 • Nepalese vrouwen en gezondheidszorg
 • Ostfriesland
 • Zuid-Korea in het onderwijs

Lees meer

Fietsexcursie: stuwwallen van Nijmegen en Kleve

 

Lees verder

Fiets en religie: rondje om de kerk

 

Is het toeval dat er in protestantse gemeenten meer gefietst wordt? En dat katholieken van oudsher vooral fervente wielrenners zijn? Het Vaticaan sponsorde zelfs een Italiaanse ploeg als onderdeel van zijn campagne tegen abortus en euthanasie.

Lees het tweeluik 'Fiets en religie' online

In Geografie 4:

 • Noord-Duits Emsland: perifeer maar succesvol
 • Smart Specialisation in een grensoverschrijdend agrocluster
 • Op schoolreis naar IJsland

Lees meer

Gaswinning zet Groningen in de kou

 

Lees het complete artikel

Gezocht: uw bijzondere geografische ervaring

Dit jaar viert het KNAG zijn 140-jarig bestaan, onder meer met een dubbeldik nummer van Geografie in juni. We willen daarin aandacht besteden aan bijzondere geografische ervaringen.

De redactie nodigt iedereen uit om in maximaal 300 woorden (korter mag ook!) een bijzondere geografische ervaring te delen met de lezers van Geografie.

Lees meer

In Geografie 3:

 • Herstructurering in een vergrijzende wijk
 • Scootmobiel meer dan hulpmiddel
 • Stedelijk conflict in het Oosterpark
 • Maastricht en de Euregio Maas-Rijn
 • De bijzondere geografische ervaring
 • Bosatlas van de energie
 • AppFurnace: veldwerk per mobiel

Lees meer

Het Oosterpark: stedelijk conflict in een notendop

Stedelijke parken fungeren als achtertuin voor yuppen en gezinnen, hangplek voor alcoholisten, arena voor hardlopers en podium voor evenementen. In het Oosterpark in Amsterdam begint dat te wringen.
En daar niet alleen.

Lees het complete artikel

In Geografie 2:

 • Interview deltacommissaris Wim Kuijken
 • Versterking Hondsbossche en Pettemer Zeewering
 • EU-burgers in de Turkse Sunbelt
 • Militaire geografie
 • De Etna en Eolische Eilanden

Lees meer

 

Aan de wieg van een nieuwe generatie deltawerken

 

Lees het complete artikel

 

 • Creatieve clusters
 • Chinese filmindustrie
 • Urban Villages ontmanteld
 • Van Made in China naar Designed by China
 • Consumptieve wereldmacht
 • Eenkindpolitiek
 • How the West was won
 • Energieveiligheid
 • Watercrisis

Andere artikelen:

 • Culturele Hoofdstad van Europa 2018
 • Aardrijkskunde uit een prentenboek

Lees meer

Van 'Made in China' naar 'Designed by China'

We kennen China vooral als maakland. Die fase lijkt het nu weer achter zich te laten: de ontwikkeling naar een kennis- en innovatieland staat hoog op de agenda in Beijing. Daarbij leunt het land vooralsnog sterk op buitenlandse ondernemingen.

Lees het complete artikel

Het fundament van China

 

Lees verder

Rusland terecht een BRIC-land?

 

Lees het complete artikel

In Geografie 9:

 • Rusland - BRIC-land?
 • Overstromingen voorspellen met satellieten
 • Hamburg populair bij Chinezen
 • Het fundament van China
 • Ruimtelijke effecten Westerscheldetunnel
 • Profielwerkstuk begeleid door studenten

Lees meer

In Geografie 8:

 • Manchester: De stad als laboratorium
 • Geologie in de nieuwe Grote Bosatlas
 • Online marktplaatsen voorbode van globale concurrentie
 • Atlas der Nederlanden: Nederland na Napoleon
 • Powerhouse Jakarta in de klas

Lees meer

In Geografie 7:

 • Stadsvernieuwing in Istanbul
 • Klimaatverandering zet 'koolstofbom' op scherp
 • Migranten onderweg
 • Henk en Ingrid in de EU
 • Fietsen in Portland
 • Afscheid Piet Pellenbarg

Lees meer

In Geografie 6: Special over de opkomst van de BRIC's

 

 

Lees verder

China is de tweede grootste economie ter wereld, na de Verenigde Staten. Het heeft de afgelopen decennia een eigen pad gevolgd, geworteld in de geschiedenis en het specifieke normen- en waardenstelsel van politiek en samenleving. Met andere accenten in het ontwikkelingsmodel en -patroon probeert China sinds kort scheefgroei tegen te gaan en het economische succes te bestendigen. De nagestreefde harmonieuze samenleving laat echter nog even op zich wachten.

Lees het complete artikel

In Geografie mei 2012

Na de bevrijding circuleerden er wilde plannen om een deel van Duitsland bij Nederland te voegen. Uiteindelijk diende de regering een betrekkelijk bescheiden wens tot territoriale uitbreiding in. De geallieerden waren wijs genoeg de Nederlandse aanspraken vrijwel niet te honoreren.

Lees het complete artikel

Andere artikelen:

 • Klimaatverandering bedreigt bordeauxwijn
 • New York: The City That Never Sleeps
 • Krimpdorpen in een global village
 • Bronnen van de Donau
 • Maankwartier Heerlen
 • Mysteries in de klas

Lees meer

In Geografie april 2012

Zo oranjegek als Nederlands zijn tijdens het WK Voetbal, zo verknocht

nam de organisatie een paar jaar geleden over.

Lees het complete artikel

Andere artikelen:

 • Cartografische fabels: het noorden boven
 • De ontbrekende schakel tussen voor- en na-oorloga Amsterdam
 • Erosie op Mauritius
 • Once upon a time in Anatolia

Lees meer

      

Platteland als consumptieruimte

Waar het platteland vroeger de stad moest voeden, is het van productieruimte steeds meer consumptieruimte geworden. Hoog tijd om na te denken over een optimale invulling van die nieuwe functie. Op 12 april organiseren het KNAG, AGORA en de Rijksuniversiteit Groningen hierover een symposium.

Lees dit artikel en meldt u aan

Alle artikelen in Geografie maart 2012

In dit nummer:

 • Durfkapitaal blijft in de Randstad
 • Stadstuinen: dorp op de Kop van Zuid
 • Columbus en de platte aarde
 • Aanscherping accountancyregels EU
 • Schaliegas in Nederland

Lees meer

In oktober was er in Boxtel commotie rond proefboringen naar schaliegas. De bewoners vonden dat de gemeente geen tijdelijke ontheffing had mogen verlenen. Ze stapten naar de rechter, die deboringen opschortte. Maar de Nederlandse gasvoorraden raken op, we kunnen het geld goed gebruiken en willen niet afhankelijk worden van buitenlandse leveranciers. Geografie vroeg TNO naar de harde feiten over schaliegas.

Lees dit artikel

Alle artikelen in Geografie februari 2012

In dit nummer:

 • Vrijstaat Christiania maakt doorstart
 • Rood vlees verbetert voedselsituatie
 • Sociale kaart Amsterdamse jongeren
 • Mauritius
 • Dakloos in San Diego
 • AK in Frankrijk
 • Jonge emigranten en de Wilders-factor

Lees meer

Bakfietsen en schotelantennes in de straat verraden een hoop over het stemgedrag van de bewoners. De electorale geografie van ruimtelijk geordend Nederland.

Lees het artikel

    

Bolivia: crisis van schone principes

Lees verder

Alle artikelen in Geografie januari 2012

In dit nummer:

 • Ranglijstjes van landen en regio's
 • Voedselzekerheid in China en Japan
 • Williamsburg in Brooklyn
 • Pooleiland Jan Mayen
 • Geografie van de beroerte

Lees meer

Alle artikelen in Geografie november 2011

In dit nummer van Geografie speciale aandacht voor Honger in de Hoorn van Afrika:

- Drama in kaarten en grafieken

- Politiek-maatschappelijke context
- Volksverhuizingen
- Landdegradatie

En verder:
- Berlusconi's 'schijtland'
- Noodlijdende wijken in Cleveland
- Hangen in Houten
- Atlas of European Values
- Modelleren in GIS

Lees meer

   


Een Romeinse uitloper van het Griekse drama

de hele wereld hem horen zeggen op een uitgelekte telefonische opname van
de Italiaanse justitie. Berlusconi zet zich desondanks in voor drastische

moeten verbeteren. Maar het gaat niet van een leien dakje.
Lees verder

Zin en onzin van de electorale kaart

Lees verder

De spookstad leeft!

Lees verder

Alle artikelen in Geografie oktober 2011

- Falende irrigatie in Noord-Afghanistan
- De-industrialisatie in New York City
- Aarbeving in Nederland
- 500 jaar Mercator
- Offshore dienstensector Filipijnen
- Het croquis
- De electorale kaart
- Facebook in Argentijnse sloppen
- Spooksteden
- Stad in zicht: Volterra

Lees meer

   

De E.coli/
komkommercrisis

Lees verder

Singapore: Klein Duimpje in energieland
Singapore wil op energiegebied het voortouw nemen in de regio en zich ontwikkelen tot energieknooppunt. Een verrassende ambitie voor een stadstaat die zelf niet beschikt over natuurlijke energiebronnen. Of ligt daarin juist de motivatie?

Lees verder

Alle artikelen in Geografie september 2011

- De E.coli/komkommercrisis & de EU
- Tuinstadidealen in New York
- Bestuurlijke kaart van Nederland
- Singapore als energiehub
- Tenerife verdroogt
- Teddy Bear op wereldreis
- China's drijvende bevolking
- Stappenplan veldwerk

Lees meer

    

Spanje 25 jaar met Europa: Jubileum in zwaar weer
Lang was Spanje een autoritaire staat waar andere landen in het openbaar liever niet mee te maken hadden. Met de toetreding tot de EG in 1986 kwam daar een eind aan en Spanje ontwikkelde zich tot een gewichtig lid van de EU. De crisis van de afgelopen jaren doet het eerdere succesverhaal echter verbleken.

Lees meer

Het stenen vlot, geologie van het Iberisch schiereiland.

Lees meer 

Het juninummer van Geografie is uit!

- Bouwsector blijkt kaartenhuis
- 25 jaar met Europa
- Migratiebeleid europeaniseert
- Geologie
- Klimaatverandering
- Gebiedsontwikkeling Valencia
- De Rioja Alavesa
- Groot Baskenland
- Het Guggenheimeffect in Bilbao

En verder:
- De Kop van Noord-Holland
- Kernconcepten bij AK

Lees meer

    

Het begin van de Arabische lente door een geografische bril

Lees meer

In Geografie mei 2011

Derde generatie energielandschappen
Ruimte en geografie spelen een steeds  belangrijker rol in het energievraagstuk. Dreigende tekorten van fossiele brandstoffen leiden tot stijgende benzineprijzen.
Lees meer

Herinrichting getroffen gebied Japanse beving
Japan ligt in een geologisch zeer actief gebied en heeft daaruit veel lessen getrokken wat betreft bouw, stadsplanning en rampenbestrijding.
Lees meer

Alle artikelen

- Wit-Rusland en de EU

- Stad in zicht online
- Eiland voor Lent
- SLO Vakdossier aardrijkskunde in de Tweede Fase
- AK: de wereld aan je voeten
- Dienstbare kaarten

Lees meer


Follow knagtweet on Twitter

Printversie