Herinrichting getroffen gebied Japanse beving

Foto van het rampgebied in Noordoost-Japan

Japan ligt in een geologisch zeer actief gebied en heeft daaruit veel lessen getrokken wat betreft bouw, stadsplanning en rampenbestrijding. De enorme maatschappelijke schade van de aardbeving en tsunami van 11 maart roepen echter vragen op over de wenselijkheid van de herinrichting van de zwaargetroffen regio’s en over de energiepolitiek van het land.

De hulpverlening en opruimingswerkzaamheden zijn nog in volle gang, de kerncentrale in Fukushima is een ramp op zichzelf geworden en het dodental loopt nog steeds op. Daarna zal het rampgebied weer worden opgebouwd, maar Japans sociale en financiële situatie bemoeilijkt dat herstel. Het duurt nog een tijd voordat echt duidelijk wordt wat deze ramp voor Japan betekent. Vragen over de effectiviteit van aardbevings- en tsunamiwaarschuwingssystemen moeten nog beantwoord worden. Net als die over de schadebeperkende maatregelen waarmee de overheid zich voldoende ingedekt waande. Het blijft vooralsnog ongewis hoe deze ramp de sociale en economische structuur van het getroffen gebied zal beïnvloeden. Komt de regio in het noorden van Japan er ooit weer bovenop? In hoeverre versnelt de ramp de processen die hier al langer speelden? De lessen uit eerdere aardbevingen zijn misschien niet eenvoudig te implementeren in een regio die al een sterke sociale en demografische verandering doormaakte met bevolkingskrimp, vergrijzing en rurale ontvolking. En dan rest nog de vraag wat Japan aan moet met haar verouderde nucleaire programma.

Dit een fragment van het artikel ‘Voor en na Japans Grote Tōhoku-beving’. Het hele artikel is te lezen in Geografie 5-2011.

Auteur: Richard Ronald, UvA
Vertaling: Ronald Kranenburg.
Om toegang te krijgen tot het volledige artikel moet u zijn ingelogd.

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Alleen abonnees van Geografie kunnen inloggen. Uw gebruikersnaam is (een afgeleide van) uw achternaam. Het wachtwoord is bij de eerste keer inloggen uw abonneenummer. U kunt het wachtwoord indien gewenst na inloggen aanpassen.
Heeft u problemen met inloggen? Stuur uw vraag naar web@geografie.nl.


Printversie