Bolivia: crisis van schone principes

 

Het afgelopen jaar was Bolivia herhaaldelijk in het nieuws. Het land verzette zich als enige tegen het als mager ervaren klimaatakkoord van Cancún. In eigen land moest Evo Morales de aangekondigde verhoging van de benzineprijs wegens massale protesten terugdraaien, en ook de bouw van een snelweg door een natuurreservaat is na fel verzet afgeblazen.

Als president met Indiaanse roots heeft Evo Morales sinds 2006 een reeks ingrijpende hervormingen doorgevoerd om een eind te maken aan de lang bestaande discriminatie van de inheemsen en kleine boeren in Bolivia. De nieuwe grondwet stelt de rechten van de inheemse volkeren centraal. Morales en zijn regering hebben steeds verkondigd dat ze een impuls wilden geven aan een samenleving die gebaseerd is op el buen vivir – letterlijk ‘het goede leven’ – in plaats van op westers consumentisme (zie Geografie januari 2010).

Een jaar na Morales’ herverkiezing klinken echter steeds heftiger protesten – ook van de inheemse bevolkingsgroepen die hem aanvankelijk op handen droegen. De hoge inkomsten uit gas- en oliewinning hebben niet geleid tot vermindering van de armoede, en inheemse bevolkingsgroepen protesteren tegen de milieuonvriendelijke exploitatie van grondstoffen in kwetsbare natuurgebieden. We inventariseren hier de pijnpunten en kansen.

Benzineprijs

In 2006 nationaliseerde Morales de energiewinning en mijnbouw om te voorkomen dat buitenlandse bedrijven de macht over de natuurlijke hulpbronnen zouden overnemen en hoge winsten zouden wegsluizen. De eerste twee jaren bleef de gasproductie op peil, maar in 2009 daalde hij schrikbarend. De bewezen gasreserves bedroegen in 2009 nog maar 8,9 TCF (triljoen kubieke voet), tegen 28,7 TCF in 2003. De gasreserves worden gemeten in de bestaande boorputten. Waren er in 1999 nog 30 productie- en 35 exploratieputten in bedrijf, tien jaar later in 2009 waren dat er in totaal nog maar 5. Er worden nauwelijks nog proefboringen verricht die nodig zijn voor het ontwikkelen van nieuwe gasvelden. De overheid investeert alleen in het draaiend houden van bestaande installaties; buitenlandse investeringen in gaswinning blijven sterk achter.


Auteur: Dicky de Morrée
Om toegang te krijgen tot het volledige artikel moet u zijn ingelogd.

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Alleen abonnees van Geografie kunnen inloggen. Uw gebruikersnaam is (een afgeleide van) uw achternaam. Het wachtwoord is bij de eerste keer inloggen uw abonneenummer. U kunt het wachtwoord indien gewenst na inloggen aanpassen.
Heeft u problemen met inloggen? Stuur uw vraag naar web@geografie.nl.


Printversie