Het fundament van China

 

Met een oppervlak van rond 9,6 miljoen km2 is China even groot als Europa en ongeveer 230 keer zo groot als Nederland. De reliëfkaart laat zien dat China bestaat uit een laaglandgebied in het oosten, een middelgebergte met diverse bergketens in het centrale deel, en een hooggebergte (Tibet) in het westen. Hoe zijn die verschillen ontstaan?

De geologische geschiedenis van China wordt gekenmerkt door divergentie en convergentie en langs elkaar schuiven van een groot aantal platen. Dit begon zo’n miljard jaren geleden en duurt voort tot de huidige dag. China is daardoor opgebouwd uit een aantal macrotektonische blokken. Dit kunnen platen zijn of samengevoegde platen die als eenheid verder zijn gegaan. Al deze blokken hebben zich in de loop van de geologische geschiedenis met elkaar verenigd. Ze markeren de geleidelijke aanhechting van Azië aan Europa en de vorming van het Eurazische continent op de Eurazische plaat.

De blokken en de botsingszones zijn in het landschap goed te herkennen, maar de karakteristieken en ouderdom zijn nog onderwerp van veel studie en debat. Het onderzoek bestaat uit datering van de gesteenten, vergelijking van de paleo-biologische karakteristieken die vaak ook aanwijzingen geven over het klimaat en de geografi sche breedte, en bestudering van de mineralogische karakteristieken van vooral de stollings- en metamorfe gesteenten, restanten van de vulkanische eiland bogen en subductiezones.

Laurentia en Gondwana

Alle tektonische blokken van China hebben ooit deel uitgemaakt van het oude supercontinent Rodinia, waarin vrijwel alle continenten op aarde verenigd waren. Rodinia bestond tussen 1100 en 750 miljoen jaar geleden. Tussen 800 en 700 miljoen jaar terug splitste het supercontinent zich in tweeën: het westelijke Laurentia en het oostelijke Gondwana. Zo’n 550 miljoen jaar terug splitsten Baltica en Siberia zich af van Laurentia. Ten oosten van Siberia lag Kazakhstania, dat toen uit een eilandboog bestond. Siberia lag aanvankelijk ten westen van Laurentia, maar bewoog zich steeds verder noordoostwaarts en kwam, met het zich ontwikkelende Kazakhstania, vóór Gondwana te liggen.

Auteur: Joost Terwindt

Klik hier voor het overzicht van de geraadpleegde bronnen
Om toegang te krijgen tot het volledige artikel moet u zijn ingelogd.

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Alleen abonnees van Geografie kunnen inloggen. Uw gebruikersnaam is (een afgeleide van) uw achternaam. Het wachtwoord is bij de eerste keer inloggen uw abonneenummer. U kunt het wachtwoord indien gewenst na inloggen aanpassen.
Heeft u problemen met inloggen? Stuur uw vraag naar web@geografie.nl.


Printversie