Gaat de Rode Zee de Dode Zee redden?

Een directe verbinding met de Rode Zee zou de daling van het peil in de Dode Zee kunnen stoppen en zelfs waterwinning mogelijk maken. De Wereldbank acht zo’n scenario haalbaar. Er zijn echter ook risico’s.
U kunt het artikel ook downloaden

De informatie op deze pagina is afkomstig van Geografie.