Vervoersarmoede

In Vlaanderen en Engeland is veel aandacht voor vervoersarmoede. Door gebrek aan vervoersmogelijkheden hebben veel mensen daar minder toegang tot banen en voorzieningen, en weinig gelegenheid familie en vrienden te bezoeken. Geldt dat ook in Nederland? En zo ja, is er wat tegen te doen?
U kunt het artikel ook downloaden


Printversie