Beoordeling wetenschappelijk onderzoek onder vuur

De beoordeling van sociaalwetenschappelijk onderzoek ligt onder vuur. Sociologen traden naar buiten met een scherpe analyse van hun onderzoekspraktijk en een vurig pleidooi voor een evenwichtiger beoordelingssysteem. Moeten geografen zich daarbij aansluiten? Geografie vroeg de sleutelfiguren uit ons vakgebied om een reactie.
U kunt het artikel ook downloaden


Printversie