Thema: Onderwijsvernieuwing bij AK

Door Joop van der Schee & Tine Beneker (Faculteit Geowetenschappen Universiteit Utrecht)

Goed onderwijs vergt een voortdurend kritische blik, de wil te verbeteren en nieuwe dingen uit te proberen. In scholen en lerarenopleidingen zie je daar goede voorbeelden van. Vaak bottom-up en op onderzoekende wijze. Deze Geografie bevat zeven bijdragen van docenten en lerarenopleiders die bezig zijn met onderwijsvernieuwingen.

Een van de grootste uitdagingen is hoe leerlingen aan het denken te zetten. Jan Karkdijk beschrijft wat zijn mysterie over Jakarta daaraan bijdraagt. Maar liefst twaalf docenten deden mee aan zijn experiment. Luuk van Dijk pakte het op een heel andere manier aan. Hij liet leerlingen met de digitale game GeoGuessr de wereld verkennen en zette ze zo aan het denken.

De meeste docenten willen dat leerlingen meer doen dan kennis uit het hoofd leren en reproduceren. Hogere denkvaardigheden, daar gaat het om. Gemakkelijker gezegd dan getoetst, blijkt uit het verhaal van Erik Bijsterbosch over schoolexamens vmbo.

Op een aantal lerarenopleidingen wordt heel concreet gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Marian Blankman legt uit hoe zij studenten helpt in korte tijd goede aardrijkskundelessen te maken. Katie Oost laat vanuit haar tweedegraadslerarenopleiding zien hoe je veldwerk in het vmbo goed hanteerbaar kunt maken en tegelijkertijd diepgang kunt geven.

Onderwijs vernieuwen van onderop doe je bij voorkeur niet alleen. Meer en meer wordt in netwerken gewerkt en geleerd. Uwe Krause en Hans Palings rapporteren over een succesvol docentennetwerk in de regio Tilburg. Ook in de professionele leergemeenschappen blijkt de formule van samen werken aan de toekomst van goed aardrijkskundeonderwijs aan te slaan.

Alle artikelen kunt u lezen in het novembernummer van Geografie. U kunt ook inloggen om de artikelen online te lezen.

 

 


Printversie