Informatie & contactVoor adverteerders

Advertentietarieven Geografie 2016

Geografie is het toonaangevende tijdschrift over ruimtelijke vraagstukken: over natuur en samenleving, dichtbij en veraf. Uit lezersonderzoek blijkt dat de waardering voor het blad op alle fronten zeer hoog is. Geografie is het tijdschrift voor geografen, docenten/studenten aardrijkskunde en mensen die in geografie geïnteresseerd zijn. Kenmerkend voor deze doelgroep is een opleiding op HBO/academisch niveau, een brede maatschappelijke belangstelling en een grote interesse voor reizen, omgevingsinformatie en aan geografie verwante producten als kaarten en atlassen. Geografie is een uitgave van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG, 1873).

  • Oplage: 3.300
  • Omvang:
    48 pagina’s in full-colour
  • Frequentie: 9 maal per jaar

 

Download de advertentietarieven en -richtlijnen

 


Printversie