Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap

Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) is er voor alle geografen, docenten aardrijkskunde en voor diegenen die zich met het vakgebied geografie (aardrijkskunde) verbonden voelen. De vereniging is opgericht in 1873 en telt nu ruim 3.000 leden. Vroeger was het KNAG vooral bekend vanwege haar expedities naar onbekende gebieden. Het KNAG beheert nog steeds een archief met duizenden authentieke kaarten, originele expeditie-uitrustingsstukken enz.

Het moderne KNAG richt zich op de promotie van het vakgebied, dienstverlening voor leden en het fungeren als ontmoetingsplatform voor het uitwisselen van idee├źn, informatie en ervaringen. Het KNAG vormt het belangrijkste netwerk voor geografen en geografie in Nederland.

Iedere geograaf heeft belang bij een grotere bekendheid en positieve beeldvorming van de geografie en haar beoefenaars. Denk aan de positie van geografen op de arbeidsmarkt, bescherming van het vak aardrijkskunde in het onderwijs, inbreng bij maatschappelijke onderwerpen zoals duurzame ontwikkeling, milieu en natuur, erfgoed, bewoning, verkeer en vervoer, ruimtelijk ordening en openbaar bestuur. Denk ook aan het benadrukken van het economisch en innovatief belang van sectoren als energie, landbouw, water, infrastructuur, bouw, mobiliteit, navigatie en aardobservatie, multinationaal ondernemen en internationaal zaken doen waarin geografie een grote rol speelt.

Via de bekende KNAG-tijdschriften Geografie en TESG en andere publicaties blijven leden op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het vakgebied. Via bijeenkomsten, lezingen, studiereizen etc. worden contacten onderhouden met vakgenoten, werkzaam in een groot aantal sectoren en organisaties. Tenslotte profiteren leden van aantrekkelijke kortingen op studiedagen, literatuur, atlassen, globes enz.

Zie voor meer informatie: www.knag.nl

 

De informatie op deze pagina is afkomstig van Geografie.