ArchiefArtikelen

Verklaring van de symbolen

Artikel bevat lesmateriaal

 

Artikel staat niet in het tijdschrift

Artikel bevat meer materiaal dan het tijdschrift

Om de volledige artikelen te kunnen inzien, dient u te zijn ingelogd.

Olympische Spelen 2004 juni 2004

Grote sprong voorwaarts voor Athene?

Het binnenhalen van een mega-evenement als de Olympische Spelen is een geweldige kans voor een stad om zichzelf wereldwijd op de kaart te zetten, bestuurlijke processen te vernieuwen en infrastructurele projecten te realiseren. Hoe verloopt dit in Athene, waar...


Nota Ruimte juni 2004

Een verfrissende stuiptrekking

Na meer dan tien jaar (!) van planvorming en beleidsontwikkeling is er eindelijk een nieuwe nationale nota over de ruimtelijke ordening. Na de schier oneindige stroom van startnota’s, visies, adviezen en debatten sinds de Vierde Nota Extra (Vinex) is het welhaast...


De Kerf bij Schoorl juni 2004

Duurzaam herstel van de dynamiek?

In 1997 werd er bij het Noord-Hollandse Schoorl een vijftig meter brede kerf in de eerste duinenrij gegraven. Zo kon de zee bij hoogwater het land weer instromen en de eeuwenlang beteugelde dynamiek hersteld worden. De Kerf was het eerste pilotproject in het kader...


Millenniumdoelen niet haalbaar zonder inzet van bedrijven juni 2004

Interview UNDP-baas Mark Malloch Brown

In september 2000 deden 189 staatshoofden en regeringsleiders op de Algemene Vergadering van de VN een aantal plechtige beloften. Zo beloofden zij zich ervoor in te zetten dat in 2015 armoede en honger gehalveerd zijn, dat alle kinderen naar school gaan,...


Het GlasKasTeel juni 2004

Toppunt van innovatief ruimtegebruik

Sommigen hadden de Nederlandse glastuinbouw al half afgeschreven. De sector had een slecht imago vanwege de ongunstige arbeidsomstandigheden en de milieuvervuiling, kon door ruimtegebrek niet uitbreiden, zou bulk in plaats van kwaliteit produceren en het...


U ziet de artikelen 1 tot en met 5 van 10

1

2

Volgende


Printversie