Verklaring van de symbolen

Artikel bevat lesmateriaal

 

Artikel staat niet in het tijdschrift

Artikel bevat meer materiaal dan het tijdschrift

Om de volledige artikelen te kunnen inzien, dient u te zijn ingelogd.

Onbestemd tussenland; Italiaanse toestanden in Nederland januari 2005

Op veel plaatsen in Nederland liggen onbestemde gebieden met een mengeling van woningen en bedrijfspanden, klein- en grootschalige bedrijvigheid, oud en nieuw gebruik. Iedereen kent dit soort plekken, maar in de ruimtelijke plannen lijken ze nauwelijks voor te komen. Toch kunnen juist deze gebieden...


Haarlemmermeer: meer dan mainport Schiphol januari 2005

Ook in de Haarlemmermeer vond het Ruimtelijk Planbureau voorbeelden van ‘tussenland’. De Haarlemmermeer is een van de meest omstreden stukjes Randstad. Ruimteclaims voor mobiliteit, woningbouw, landbouw, natuur en waterberging passen niet langer binnen de poldergrenzen. De prioriteit die de...


Eilandhoppen op de Azoren januari 2005

Zo’n 1500 kilometer ten westen van Portugal rijzen de Azoren op uit de Atlantische Oceaan. De eilandengroep kent een lange traditie van emigratie en immigratie, al naar gelang de nukken van de natuur en de economie. De potvis heeft al die tijd het hoofd boven water weten te houden.


Besturen in Europa; agrariërs niet meer helemaal onder elkaar januari 2005

Bijna de helft van de EU-begroting gaat op aan subsidies in de landbouwsector. In het doolhof van markt- en subsidieregels zijn de agrarische belangenbehartigers heer en meester – de grote bedrijven profiteren daar het meest van. Er zijn pogingen dit EU-bolwerk open te breken. Dat lukt maar...


Column: Berlijn in drie gedaanten januari 2005

Berlijn. Een fascinerende stad. Ik ken geen plek waar de geschiedenis zo dichtbij is. Op een plek waar vijftien jaar geleden de Muur het Oosten van het Westen scheidde, wordt een monument aangelegd ter nagedachtenis aan de zes miljoen joden die in de Tweede Wereldoorlog het leven lieten. De bunker...


U ziet de artikelen 1 tot en met 5 van 13

1

2

3

Volgende

De informatie op deze pagina is afkomstig van Geografie.