ArchiefArtikelen

Verklaring van de symbolen

Artikel bevat lesmateriaal

 

Artikel staat niet in het tijdschrift

Artikel bevat meer materiaal dan het tijdschrift

Om de volledige artikelen te kunnen inzien, dient u te zijn ingelogd.

De kust als zandrivier mei 2005


Zand uit de Noordzee; Waar en hoe is winning verantwoord? mei 2005

Voor woningbouw, bedrijventerreinen en infrastructurele werken heeft Nederland een grote behoefte aan ophoogzand en beton- en metselzand. Omdat winning langs de grote rivieren veel weerstand oproept, wil het rijk meer zand uit de Noordzee halen. Ook dat stuit echter op bezwaren. Veel zandbanken...


Het strand: bruisend, druk, rustig en stil mei 2005


Het denken over de delta verandert mei 2005

Er is sprake van een opmerkelijke kentering in het beheer van onze estuaria. Het Deltaplan voorzag in afsluiting van de meeste zeegaten in het zuidwesten van Nederland. Waterbeheerders zoeken nu naar mogelijkheden om de harde overgang tussen het zoete en zoute water weer ongedaan te maken en de...


Duinen in beweging mei 2005

De kustduinen behoorden ooit tot de meest dynamische landschappen van Nederland. Tegenwoordig zijn ze voor een groot deel verstard door eeuwenlange, bewuste stabilisatie, zure regen, stikstofdepositie en recent de enorme afname van de konijnenpopulatie. Hierdoor is het duingebied verruigd en zijn...


U ziet de artikelen 1 tot en met 5 van 15

1

2

3

Volgende


Printversie