ArchiefArtikelen

Verklaring van de symbolen

Artikel bevat lesmateriaal

 

Artikel staat niet in het tijdschrift

Artikel bevat meer materiaal dan het tijdschrift

Om de volledige artikelen te kunnen inzien, dient u te zijn ingelogd.

Geopolitiek spel om energiecorridors januari 2008

Met de opkomst van China, de terugkeer van Rusland op het wereldtoneel en de concentratie van grote energiereserves in niet-marktgeoriënteerde economieën wordt het geopolitieke spel feller. Wie heeft straks toegang tot de belangrijke energiecorridors? Europa, dat bijna geheel afhankelijk wordt...


Genoeg opties om het klimaatprobleem te reduceren januari 2008

Er zijn allerlei technische mogelijkheden voorhanden om de uitstoot van CO2 te verminderen, vooral bij energieproductie en -gebruik. Ze variëren van beperking van het aantal autokilometers tot schonere technieken als kolenvergassing. Stephen Pacala en Robert Socolow van de Princeton University...


Diederik Samsom: Over duurzame energie in Nederland januari 2008

Interview

Hij is bevlogen en deskundig. Als pleitbezorger voor duurzame energiebronnen en als woordvoerder milieu, klimaat en energie in de Tweede Kamer heeft Diederik Samsom de maatschappelijke wind in de wieken. Over de reductie van de uitstoot van CO2 is de PvdA’er dan ook optimistisch, zij...


Windenergie in Nederland en elders januari 2008

Windenergie kan een bijdrage leveren aan een duurzamere energievoorziening. De moeizame plaatsing van windturbines op land speelt Nederland al sinds de beginjaren parten. Een vergelijking met Noordrijn-Westfalen en Engeland wijst uit dat lokaal maatschappelijk draagvlak een cruciale maar...


Energie uit biomassa: kans of bedreiging? januari 2008

Eén van de bronnen voor onze toekomstige duurzame energievoorziening is biomassa. Naast de verbouw van energiegewassen biedt de inzet van biologische restproducten interessante opties in Nederland. Ruimtelijk beleid kan eraan bijdragen dat het gebruik van biomassa ook daadwerkelijk duurzaam is.


U ziet de artikelen 1 tot en met 5 van 18

1

2

3

4

Volgende


Printversie