ArchiefArtikelen

Verklaring van de symbolen

Artikel bevat lesmateriaal

 

Artikel staat niet in het tijdschrift

Artikel bevat meer materiaal dan het tijdschrift

Om de volledige artikelen te kunnen inzien, dient u te zijn ingelogd.

De dubbele betekenis van sociale contacten in een probleemwijk juni 2009

In het herstructureringsbeleid ligt de nadruk op de negatieve kant van het wonen in een arme buurt en de positieve kant van het wonen in een gemengde buurt. Maar sociale relaties in probleemwijken vormen niet uitsluitend een belemmering voor de ontplooiingskansen en emancipatie van bewoners. Zij...


Sociale projecten in Vogelaarwijken: een impressie juni 2009

In de Vogelaarwijken zijn allerlei projecten opgezet om de leefbaarheid te verbeteren en de sociale cohesie te bevorderen. De eerste kritische rapporten komen al naar buiten. Onderzoeksinstituut Atlas voor gemeenten en SEO Economisch onderzoek concluderen dat de honderden miljoenen euro’s die...


Naoorlogse krachtwijken: Stedenbouwkundige kwaliteit als kracht juni 2009

Vroeg-naoorlogse woonwijken hebben in Nederland een slechte naam. Van de lijst met 40 krachtwijken zijn er maar liefst 28 geheel of gedeeltelijk van na WOII. In stedenbouwkundig opzicht zijn ze evenwel bijzonder. Soms biedt de stedenbouwkundige opzet zelfs potenties.


Liverpool; Stad en stedelijke vernieuwing juni 2009

Liverpool vertoont nadrukkelijke sporen van de opkomst en ondergang van het Britse imperium. Het is een stad van uitersten: prachtige victoriaanse gebouwen en industrieel erfgoed, maar ook kaalslag en vervallen buurten. De wijkproblematiek is van een schaal die we in Nederland niet kennen.


De nieuwe EU-lidstaten in crisis juni 2009

Hoe vergaat het de jonge EU-leden in Oost-Europa met hun open economieën in deze roerige tijden? De handels- en investeringscijfers laten zien dat de economische integratie in de EU goed verloopt. Maar niet iedereen profiteert. Enkele landen zijn zwaar getroffen door de crisis.


U ziet de artikelen 1 tot en met 5 van 18

1

2

3

4

Volgende


Printversie