ArchiefArtikelen

Verklaring van de symbolen

Artikel bevat lesmateriaal

 

Artikel staat niet in het tijdschrift

Artikel bevat meer materiaal dan het tijdschrift

Om de volledige artikelen te kunnen inzien, dient u te zijn ingelogd.

Zeebeving, tsunami mei 2011

Op 11 maart schudt de bodem voor de noordoostkust van Japan langdurig en hevig. Een beving met een magnitude van 9.0 zet de zeebodem en daarmee ook het bovenliggende water in beweging. De schade door de beving zelf valt mee, die van de daarop volgende tsunami is echter enorm en nog steeds niet...


Voor en na Japans Grote Tōhoku-beving mei 2011

Japan ligt in een geologisch zeer actief gebied en heeft daaruit veel lessen getrokken wat betreft bouw, stadsplanning en rampenbestrijding. De enorme maatschappelijke schade van de aardbeving en tsunami van maart jl. roepen echter vragen op over de wenselijkheid van de herinrichting van de...


Derde generatie energielandschappen mei 2011

Na de turf- en kolenlandschappen en de periode van olieplatforms, gasvelden en pijpleidingen zal een derde generatie energielandschappen haar stempel op onze omgeving drukken. In deze landschappen staat het gebruik van renewables en restwarmte centraal en speelt ruimtelijke nabijheid een...


Dienstbare kaarten mei 2011

'Dienstbare Kaarten' beschrijft de ruim 3000 kaarten die het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap tussen 1873 en 1966 publiceerde in het Tijdschrift, de verre voorloper van Geografi e. Auteur Paul van den Brink schetst ook de geschiedenis van het genootschap, dat zich decennialang...


En nu: Afrika! mei 2011

Afrika zit in de lift. Op een recente weten schappelijke conferentie over Afrika in de Verenigde Staten werden veel positieve verhalen gepresenteerd. Er ontstond duidelijk een zilveren rand om het donkere continent. In de Economist van begin januari wordt gesteld dat zes van de tien economisch...


U ziet de artikelen 1 tot en met 5 van 14

1

2

3

Volgende


Printversie