ArchiefArtikelen

Verklaring van de symbolen

Artikel bevat lesmateriaal

 

Artikel staat niet in het tijdschrift

Artikel bevat meer materiaal dan het tijdschrift

Om de volledige artikelen te kunnen inzien, dient u te zijn ingelogd.

Een drama in kaarten en grafieken november 2011

Steeds weer richt de wereld haar ogen op probleemgebieden. En iedere keer worden die sneller vergeten dan je voor mogelijk houdt. Zo ook de hongersnood in de Hoorn van Afrika. Aan de hand van kaarten vertelt Ton Dietz hoe droogte in 2010 en 2011 leidde tot mislukte oogsten en honger. En hij toont...


De politiek-maatschappelijke context van een terugkerend probleem november 2011

De recente droogte en hongersnood in Noordoost-Afrika zijn de trieste uitkomst van fysischgeografische én politiek-maatschappelijke factoren. Zolang dat niet onderkend wordt – ook in het Westen – verdampen alle kansen voor de bevolking op een betere toekomst.

Deel van het thema "Honger in de...


Verhuizing arme boeren kan bestaanszekerheid verbeteren november 2011

Tussen 1974 en 1991 dwong de Ethiopische overheid boerenfamilies van de overbevolkte hoogvlaktes te verhuizen naar lager gelegen, dunbevolkte gebieden. Gedurende de enorme droogte moesten in 1984/85 ruim 82.000 mensen vertrekken naar het westelijke Pawe. Na een moeilijk begin hebben de meesten hier...


De lange arm van La Niña november 2011

Behalve burgeroorlogen en instabiele sociale omstandigheden heeft ook een klimatologisch fenomeen invloed op het ontstaan van de hongersnood in de Hoorn van Afrika: de El Niño/Southern Oscillation. Mogelijk blijft La Niña de neerslag tot in 2012 verstoren.

Deel van het thema "Honger in de Hoorn...


Landdegradatie in de Oost-Afrikaanse hooglanden november 2011

Al sinds de koloniale bezetting worden in Oost-Afrika maatregelen genomen tegen watererosie. Een nieuwe aanpak waarbij lokale boeren nauw betrokken zijn, werpt vruchten af.

Joseph Kiombo woont in Gikuuri op de flanken van Mount Kenya, de op een na hoogste berg van Afrika. Joseph heeft een akker...


U ziet de artikelen 1 tot en met 5 van 14

1

2

3

Volgende


Printversie