ArchiefArtikelen

Verklaring van de symbolen

Artikel bevat lesmateriaal

 

Artikel staat niet in het tijdschrift

Artikel bevat meer materiaal dan het tijdschrift

Om de volledige artikelen te kunnen inzien, dient u te zijn ingelogd.

Gaat de Rode Zee de Dode Zee redden? september 2013

Een directe verbinding met de Rode Zee zou de daling van het peil in de Dode Zee kunnen stoppen en zelfs waterwinning mogelijk maken. De Wereldbank acht zo’n scenario haalbaar. Er zijn echter ook risico’s.


Duitse kwestie: Duitsland als kernlid van de EU september 2013

Er hangt een nieuwe Duitse kwestie in de lucht. Die heeft niet direct met ‘de oorlog’ te maken en ook niet met het WK Voetbal in 1974, al kan er van alles bijgesleept worden. Het gaat om Duitsland als kernlid van de EU. Bij de Duitse verkiezingen nu en de Europese volgende jaar speelt die...


Kostenbesparing als Leitmotiv september 2013

Wie meer dan tien woningen in de sociale sector verhuurt, moet sinds dit jaar een heffing betalen over de woningwaarde. Volgens gemeenten, corporaties en huurders is dat desastreus voor de sociale woningbouw. De ontwikkelingen in Berlijn in de jaren 20 van de vorige eeuw laten echter zien dat...


Tienduizend jaar rivierdynamiek in de Nederlandse delta ontrafeld september 2013

Geografen in Utrecht hebben een lange geschiedenis in het bestuderen van de natuurlijke rivierdynamiek en het karteren van vroegere rivierlopen in de Rijn-Maas delta. Van het standaardwerk van Berendsen en Stout hamer uit 2001 zijn online herziene en uitgebreide kaarten beschikbaar.


Kaplan: een oplaaiende discussie september 2013

In het aprilnummer van Geografie besprak Virginie Mamadouh het werk van de Amerikaanse journalist/publicist Robert D. Kaplan naar aanleiding van zijn Revenge of Geography. Zij liet als academisch politiek geografe weinig heel van Kaplans oeuvre. In mei betoogden Trudy Elsenaar en Theo Hoebink dat...


U ziet de artikelen 1 tot en met 5 van 11

1

2

3

Volgende


Printversie