ArchiefArtikelen

Verklaring van de symbolen

Artikel bevat lesmateriaal

 

Artikel staat niet in het tijdschrift

Artikel bevat meer materiaal dan het tijdschrift

Om de volledige artikelen te kunnen inzien, dient u te zijn ingelogd.

Klimaatoorlogen oktober 2014

Het is een aloude geografische vraag: heeft de natuurlijke omgeving invloed op conflicten? Leidt opwarming van het klimaat bijvoorbeeld tot meer oorlog? Onderzoeken spreken elkaar tegen.


De toog als klankbord voor gentrificatie oktober 2014

De discussie over gentrificatie van oude stadswijken gaat inmiddels verder dan huizenprijzen en veranderende bevolkingssamenstelling. Het dagelijkse leven geeft aan wat er zich werkelijk afspeelt, vooral in de (semi-)openbare ruimte waar mensen elkaar ontmoeten, zoals het buurtcafé. Is deze plek...


Beloopbare steden oktober 2014

In de Verenigde Staten zijn food deserts een bekend fenomeen. Henk Donkers schreef er vorig jaar al over in het oktobernummer van Geografie. Het gaat om stedelijke gebieden waar in een wijde omtrek weinig of geen vers voedsel te koop is. Een schaarste die de leefbaarheid aantast en...


Delfzijl: Compact centrum in kwijnende stad oktober 2014

Het (winkel)centrum is het visitekaartje van een dorp of stad. Vooral krimpregio’s kampen echter met leegstand. Om het centrum attractief te houden, willen veel gemeenten daarom een compactere kern. Stedelijke herverkaveling kan uitkomst bieden.


Leegstand in Roosendaal: Hart voor de binnenstad? oktober 2014

Goed en hoognodig, vinden de meeste fracties in de gemeenteraad de plannen van Riek Bakker voor de Roosendaalse binnenstad. En dus faciliteren ze de ‘binnenstadscaptain’ met haar lange staat van dienst. Maar onder de bevolking heerst twijfel. Want wiens problemen worden er nou opgelost?


U ziet de artikelen 1 tot en met 5 van 16

1

2

3

4

Volgende


Printversie