ArchiefArtikelen

Verklaring van de symbolen

Artikel bevat lesmateriaal

 

Artikel staat niet in het tijdschrift

Artikel bevat meer materiaal dan het tijdschrift

Om de volledige artikelen te kunnen inzien, dient u te zijn ingelogd.

Veranderend platteland januari 2015

De toekomst is nú.’ Met deze slogan presenteerde Maarten Hajer namens het Planbureau voor de Leefomgeving op 10 september De balans van de leefomgeving 2014. Het gevoel dat veranderingsprocessen versnellen is zelden zo groot geweest. Op het Nederlandse platteland is het besef van versnellende...


De straf van het platteland januari 2015

Terwijl de grote steden rond 1900 beschikten over een waterleidingnet, moesten de uithoeken van het platteland wachten tot de jaren 1960. Met elektriciteit, gas en telefoon ging het niet anders en nu is het wachten op (snel) internet. Omdat het geen nutsvoorziening is, ontstaat een lappendeken van...


Schoonheid loont (een beetje) januari 2015

De kwaliteit van de leefomgeving in dorpen wordt steeds meer afhankelijk van de lokale inzet van bewoners. In een mooi dorp (zoals Nisse) komt lokale inzet makkelijker van de grond dan in een minder mooi dorp. (zoals Sluiskil). Dat heeft vooral te maken met de sterkere sociale en culturele binding...


Burgerinitiatieven van twee kanten bezien januari 2015

De participatiesamenleving is niet vorig jaar in Den Haag uitgevonden. Ze is er al lang. In veel dorpen en wijken hebben burgers het heft in eigen handen genomen. Uit onvrede over het tekortschieten van de lokale overheid of omdat men het zelf beter, sneller en goedkoper kan organiseren. Gemeenten...


De lerende krimpregio januari 2015

De overheid heeft officieel drie krimpregio’s aangewezen en tien ‘anticipeerregio’s’ waar op korte termijn een substantiële bevolkingsdaling dreigt. Binnen de samenwerkingsverbanden in deze gebieden moet het beroepsonderwijs vooral innovatieve opleidingen leveren die de arbeidsmarkt...


U ziet de artikelen 1 tot en met 5 van 13

1

2

3

Volgende


Printversie