ArchiefArtikelenZoeken
01.04.06

Aardrijkskunde terug bij af ?

Door: Ronald Kranenburg & Peter Lucas

ONDERWIJS

Met het nieuwe eindexamenprogramma leek aardrijkskunde in het profiel Economie en Maatschappij een stevige positie in te gaan nemen. Op advies van de Raad van State zet de Minister aardrijkskunde nu echter op achterstand. Is de status van keuzevak het begin van het einde?Keuzebeperking
Verzet
Het KNAG heeft zich niet neergelegd bij het voornemen van de Minister. De positie van aardrijkskunde staat op het spel en er dreigt nu een ongelijkwaardige situatie tussen de vakken te ontstaan. Aardrijkskunde wordt gedwongen kwaliteit te bieden om leerlingen te trekken, geschiedenis krijgt ze automatisch toegewezen. Binnen korte tijd heeft het KNAG een groot aantal maatschappelijke en onderwijsorganisaties weten te mobiliseren in een grootschalige lobby. Er was veelvuldig contact met onderwijswoordvoerders van de politieke partijen in de Tweede Kamer en het KNAG bood de Kamer een petitie aan.


Enkel verloren?
Deze slag heeft aardrijkskunde verloren. Maar dat is geen reden om nu het einde van het vak aan te kondigen. Aardrijkskunde heeft als keuzevak binnen EM nog volop mogelijkheden grote aantallen leerlingen te trekken. Veel hangt echter af van de manier waarop docenten en scholen met het vak zullen omgaan.
Met het nieuwe eindexamenprogramma wordt aardrijkskunde inhoudelijk beter. Het KNAG zal veel energie steken in het onderwijzen van het nieuwe programma aan de docenten. In het najaar start daartoe een reeks regionale bijeenkomsten. Docenten staan voor de uitdaging de actuele, maatschappelijk relevante inhoud op een aansprekende manier over te brengen op de leerlingen. Met de extra uren die het vak vanaf 2007 krijgt toegewezen (per saldo 320 studielasturen voor havo, en 440 voor vwo) moet dit niet moeilijk zijn.


Op www.knag.nl staat een uitvoerig verslag van de acties die het KNAG heeft ondernomen om de sterke positie van aardrijkskunde te behouden.

Kader 1: Examenbesprekingen
Ook dit jaar organiseert KNAG samen met docenten regionale examenbesprekingen.
Vermoedelijke data: vwo regionaal op 23 mei en landelijk op 24 mei, vmbo en havo regionaal op 31 mei en landelijk op 1 juni. Wanneer en waar precies leest u uiterlijk begin mei op www.knag.nl. Ook via de Digitale Nieuwsbrief houdt het KNAG u graag op de hoogte van alle nieuws rondom het examen. Nog geen abonnee? Kijk dan op www.knag.nl.
Printversie