ArchiefArtikelenZoeken
01.01.07

EXTRA ARTIKEL: We hebben geen gezamenlijke geschiedenis, maar we leven wel in één land

Door: Jan Marten Praamsma

 


Het zijn dan ook niet de hunebedden die ons binden, maar wel het Drentse landschap dat een deel vormt van ons gezamenlijke woongebied en waarbinnen natuurlijk die hunebedden een onmisbaar element vormen. Het is niet de uitvinding van de boekdrukkunst die onze lotsverbondenheid symboliseert, maar wel de informatiemaatschappij die door die boekdrukkunst ontketend werd en waarin onze jongeren vandaag en morgen hun weg moeten vinden.
Wanneer we ons als geografen in de komende tijd zullen moeten verhouden tot de Canon zoals die door de commissie Van Oostrom werd gepresenteerd, zullen we een dergelijk referentiekader nodig hebben. In de eerste plaats zullen we dat kader nodig hebben om de historische Canon-vensters een zinvolle plaats te geven. Maar belangrijker is nog dat we met dat kader het onderwijs een perspectief mee kunnen geven op de vorming van jonge mensen voor een gezamenlijke toekomst in een gezamenlijk woongebied.

Met het oog op de toekomst
Waarom moeten kinderen/jongeren eigenlijk iets weten over Nederland? Volgens mij kan dat niet alleen zijn om het ontwikkelen van een gevoel van nationale eenheid en eigenheid, een nationale identiteit. Dat kan hooguit een bijprodukt zijn van het inleiden in kennis die kinderen/jongeren nodig hebben om te functioneren in de samenleving van vandaag en morgen. Verantwoording van de keuze van leerinhouden dient daarom verder te gaan.

Dr. J.M. (Jan Marten) Praamsma is sociaal-geograaf en onderwijskundige en is als lerarenopleider verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Link
"Maak geografen zichtbaar, niet de geografie"Printversie