ArchiefArtikelenZoeken
01.01.06

Geografisch leren denken: wat doen we ermee?

Door: Hilde Wildschut, Joop van der Schee & Jos Beishuizen

 

Hoofdvraag: Is de fusie tussen KLM en Air France een goed besluit geweest van de KLM?
Deelvraag 1: Welke gevolgen heeft de fusie voor KLM, Schiphol en consument?
Deelvraag 2: Wat is de aanleiding van de fusie?
Deelvraag 3: Wat houdt de fusie in?

In dit vwo profielwerkstuk aardrijkskunde houden de leerlingen zich op grond van krantenberichten en interviews vooral bezig met economische aspecten en komt de ruimtelijke dimensie nauwelijks aan de orde. Leerlingen lijken moeite te hebben met de geografische invalshoek. En dat terwijl vrijwel alle schoolboeken uitvoerig stilstaan bij geografisch onderzoek. Wat verstaan we onder geografisch leren denken, hoe pakken docenten dit op en waar zit de moeilijkheid?

Uitgangspunten

Leerlingen moeten kunnen omgaan met geografische informatie, geografische vragen en geografische werkwijzen. Goed beschouwd gaat het bij geografisch leren denken dus om een combinatie van verschillende vaardigheden. Maar hoe pak je dat aan? We interviewden vier bovenbouwdocenten, vijftien vwo-4-leerlingen van vijf verschillende scholen en een aantal mensen die betrokken zijn bij de landelijke ontwikkeling van het aardrijkskundeonderwijs.

Accenten
Belangrijk?
Leerlingen


BronnenPrintversie