ArchiefArtikelenZoeken
01.09.05

Voorbereiden op nieuwe eindexamens

Door: Rob van der Vaart, Hoogleraar sociale geografie Universiteit Utrecht

COLUMN

De centrale examens zijn weer achter de rug. Vrijwel alle docenten aardrijkskunde hebben dezelfde strategie gevolgd om hun leerlingen in havo en vwo op de examens voor te bereiden: eerst de schoolexamenstof behandelen, daarna de stof voor het centrale examen. Omdat de examenstof is ingedeeld in een aantal onderwerpen (domeinen) met uitwisselbare volgorde, is het ook volstrekt logisch de domeinen die centraal getoetst worden tot het laatst te bewaren.

In 4 vwo of 4 havo zullen leerlingen met stof bezig zijn die op het centraal examen wordt getoetst. Leerstofonderdelen voor het centraal examen en voor het schoolexamen wisselen elkaar af. De schoolexamens kunnen natuurlijk mede gebruikt worden om CE-stof te toetsen: dat mag. Maar ook de SE-stof moet passende aandacht krijgen. En die kan prima worden benut om algemene inzichten (CE-stof) te verrijken, verdiepen en herhalen.
Kort voor het examen zal de CE-stof die in twee of drie jaar is behandeld nog eens worden herhaald. Uitgevers en leraren zullen daar manieren voor moeten vinden, bijvoorbeeld via een repertorium en proefopgaven.Printversie